Fremtidens Maskineri på Havnen

Store udfordringer
”Transportvirksomheder sviner! Det kan vi ikke komme udenom, spørgsmålet er så, hvordan vi gør noget ved det”, var ikke blot en konstatering på selve dagen, men et overordnet tema, der lagde op til debat. Transportvirksomhederne står overfor en kæmpe udfordring, hvad angår målet om 50% reduktion af CO2 udslippet, inden 2050. Alternative energiformer, deriblandt strøm, er højt på dagsordenen, men der er stadigvæk kæmpe udfordringer forbundet hermed. Dette blev eksemplificeret ved, at der skal 20 havvindmøller til for at kunne drive ét skib med den fornødne strøm.

Virksomhederne og havnene skal tale sammen
Det skal ikke kun være en klagesang, hvor fokus indstilles negativt på CO2 udslippet og de manglende løsninger. Mange virksomheder arbejder i døgndrift på at udvikle fremtidens løsninger og flere af virksomhederne har helt konkrete løsninger og testversioner på gaden, hvilket Mette Bærentzen, Kalmar, viste et eksempel på.
Det er ikke et problem at få produceret de fornødne maskiner eller at benytte en alternativ energikilde, det er snarere dét at få virksomhederne til at arbejde sammen. Det nytter ikke, at eksempelvis en havn har produkter fra to forskellige virksomheder, som ikke taler sammen.

Mange frø er sået
Frederik Dalgård Andersen fra Radius Elnet fortæller, at de i Radius understøtter den grønne omstilling, men for dem er det vigtigt at finde ud af, hvordan elnettet udnyttes mest optimalt. Poul Woodall fra DFDS understreger dertil, at de i DFDS ønsker at være pionerer indenfor eldrevet skibsfart og mener på samme tid, er det er en mulighed, grundet skibenes fastlagte og forholdvist korte ruter. På den måde ved de, hvornår de er i havn og hvornår de har brug for fuld tilkobling til elnettet.

Dagen lagde op til flere gode diskussioner og netværk, og mange frø er sået. For at nå et fælles mål inden 2050 skal virksomhederne og havnene nu tale sammen, så de grønne initiativer når at se dagens lys.

Dagens overordnede statements:

  • Kig på problemet - og find løsningen, i stedet for at finde løsningen først

  • Elektrisk infrastuktur - kig på total cost perspective

  • Motorkraft skal tilpasses efter produktivitetsbehov, 100% motorkraft er ikke vejen frem

  • Det er naivt at tro, at ét brændsel kan udskiftes med et andet 1:1. Skibsfarten ér gradvist på vej frem, hvad angår grøn omstilling - små skridt tæller også

  • Vi er nødt til også at være fordomsfulde overfor alternative energikilder, hvad angår sikkerhedsmæssige risici


Arrangementet blev affødt af Port Forum styregruppen, der ønsker fokus på fremtidens maskineri på havnene. 35 deltagere mødtes på Aarhus Havn, hvor der var oplæg fra DFDS, Konecranes, Liebherr, Kalmar, Toyota og Radius elnet. Dagen startede ud med en rundvisning på Danmarks største kommercielle havn og deltagerne fik et indblik i havnens mål om at være Nordens største, grønne havn.

Dagens program kan du finde her.