Livslang karriere er utrolig lang tid for en ung kvinde!

af Helle Bak Poulsen og Jeppe Carstensen, Marstal Navigationsskole.

Danmarks maritime klyngeorganisation MDC og Danske Rederier har med temaet ”More Women at Sea” med stor succes afholdt en opfølgende workshop den 16. januar på Crown Seaways. Fokus var på debat og medansvar for konkrete tiltag for flere kvinder i den maritime branche.

Opgaven lød enkelt, og som udtrykt af moderator Jeppe Carstensen umiddelbart lige til at gå til, vær praktisk orienterede, vær løsningsorienterede – ’Vi er her for at tale om hvordan vi kan tiltrække og og fastholde flere kvinder i branchen’.

Deltagerne blev indledningsvist inspireret af tre oplæg, som samlet omhandlede ungdommen i dagens globaliserede verden, kvindeidentiteter, tilpasningsmuligheder i uddannelsesbranchen og andre vigtige ting, der har betydning for en karriere i en branche, der ikke ligger lige for en ung kvinde. Oplæggene kom fra Bruun & Partnere, IT-universitetet samt Forsvaret og sparkede i den grad debatten i gang.

Under overskrifterne ’Rederiernes opgave’, ’De maritime skolers og studerendes opgave’ og ’Kvindelige søfarendes opgave’ blev der brainstormet i 3 parallelle workshops. Debatterne var livlige og konstruktive, ideerne var gode, kreative og mangfoldige.

Efter en præsentation fra grupperne og efterfølgende hektisk debat, inden alle skulle af skibet, hvis man ikke ville med til Oslo, lovede workshoplederne at samle op på, hvor indsatsen kommer til at ligge på baggrund af det på de enkelte workshops indsamlede af ideer og forslag til indsatsområder.

På baggrund af alle informationerne har vi samlet de anbefalede indsatsområderne på 4 områder:

  • Billedet af den maritime branche i offentligheden skal være mere realistisk. Fortæl de gode historier og skab almen bevidsthed om et stort og mangfoldigt erhverv.

  • Der bør nedsættes et bredt ’Udviklingsråd’ for den maritime branche, hvor branchens øverste ledere sammen udvikler overordnede strategier f.eks. for rekruttering og fastholdelse, men også opstiller mål og skaber tiltag/ideer for udvikling og diversitet i den maritime branche, både på land og til vands.

  • Der bør skabes en kulturforandring i erhvervet, ikke bare nationalt, men også internationalt, hvor mangfoldighed ses som en nødvendighed for succes på alle niveauer. Den maritime branche skal være rummelig og en oplagt karrierevalg for alle unge.

  • Karriere i den maritime branche skal formidles som et livstilsprojekt, herunder er det vigtigt at se på markedsføring og rekruttering, som også skal vise mulighederne for at have fleksible vilkår, når ens livssituation ændres eller et skift i karrieren er ønskelig.

Der blev også skabt ideer til konkret arbejde, der kan påbegyndes her og nu, uden de store omkostninger:

  • uddannelsesinstitutionerne skal etablere mentorordninger for blandt andet kvindelige studerende i samarbejde med praktikkontoret i Danske Rederier

  • de søfarende bør styrke de sociale fællesskaber om bord på skibene og

  • ALLE bør i deres dagligdag tænke over, hvordan man kan understøtte udviklingen ved at skabe opmærksomhed på Det blå Danmark som en branche med mangfoldige muligheder for spændende karrierer i et internationalt miljø med uendelige jobmuligheder.

Arbejdet for ovenstående er gået i gang, og kursen er lagt, nu begynder vi at skabe fremtiden sammen, hvor livslang karriere i branchen er sagen, også for de unge kvinder.