Formandens Beretning - Generalforsamlingen 2019

MDC er nu trådt ind i 20’erne, fejret ved vores jubilæum i januar 2019. Vi er godt på vej i voksenalderen, med blikket fast rettet på vores rolle som klyngeorganisation for hele det blå Danmark, med fokus på formidling, innovation og samarbejde.

I det forgangne år har vi virkelig sat skub i aktiviteterne, leveret på vores projekter og cementeret MDC som knudepunkt for maritime og transportrelaterede foreninger og netværk. Vi har i 2018 blandt andet:

 • Taget initiativ til “More Women @ Sea”, et tema der nu bliver arbejdet med på tværs af Det Blå Danmark

 • Opstartet Cyber ERFA med deltagelse af en lang række rederier, klasseselskaber og udvalgte leverandører

 • Taget netværk og samarbejde alvorligt med både Summer- og Winter Business Networking

 • Cementeret vores Sydkoreanske samarbejde, med bl.a. en Innovation-camp, med deltagelse af tidl. Erhvervsminister Brian Mikkelsen

 • Revitaliseret MSSM, som for første gang blev holdt i Frederikshavn, i samarbejde med MARTEC

 • Leveret langt over det forventede antal nye lærepladser i projekt Fremtidens Maritime Håndværker

 • Fået tech-virksomheder, rederier og maritime udstyrsproducenter til at mødes over at udvikle Mixed Reality løsninger

 • Fået yderligere 2 år til Transportens Innovationsnetværk af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Og meget meget mere.

Et hæsblæsende år som 2018, viste sig også i statistikkerne:

 • I 2018 havde vi således 86 arrangementer under hele MDC-paraplyen med mere end 3.500 deltagere, herunder var 37 af arrangementerne MDC’s egne

 • Som det centrale knudepunkt inden for det maritime og transportbranchen, servicerer MDC 6 andre organisationer og netværk: Transportens Innovationsnetværk, Skibsteknisk Selskabs Fond, CIMAC, MARSters, Offshorecenter Bornholm og Transportøkonomisk Forening (herunder også Kollektiv Trafik Forum, Dansk Banegods ogRailCPH)

 • MDC’s arbejde er dybt forankret i 11 styregrupper med mere end 90 aktive medlemmer fra vores medlemsvirksomheder på tværs af paletten

 • MDC er med i danske og internationale projekter med en samlet projektpulje på godt 150 mio. kr.

 • Udover MDC’s 177 medlemmer, tæller organisationerne og netværkene under MDC-paraplyen samlet set 500 medlemsvirksomheder foruden 1.200 personlige medlemmer

Samlet set har vi altså med MDC etableret et værdifuldt mødepunkt for erhvervet, som vi skal værne om.

Skaber alt dette så værdi? Det synes vores medlemmer - som også bliver flere og flere. MDC er nu oppe på 177 medlemsvirksomheder, og specielt i sidste halvdel af 2018 har vi set en fin tilgang af flere rederier.

MDC skal over de kommende år fortsat udbygge og udvikle sine tilbud og services til medlemmerne - og Det Blå Danmark. Vi er klar til at stå i spidsen for konsolidering af de maritime klyngeaktiviteter i Danmark, og samtidig også i fremtiden drive innovationsnetværket der dækker vores område. Vi står over for en re-certificering af vores Guld-certifikat her til sommer, som er beviset på, at MDC arbejder professionelt, struktureret og skaber værdi for medlemmerne.

Men vi var selvfølgelig ikke kommet så langt uden vores medlemmers opbakning, som deltagere i vores talrige arrangementer eller projekter. Tak skal også gå til medlemmerne af MDC’s styregrupper samt indlægsholdere, som bruger deres sparsomme tid til dele af deres viden og indsigt. Vores dedikerede bestyrelsesmedlemmer skal også takkes for deres engagement og støtte til MDC. Sidst, men absolut ikke mindst, skal medarbejderne i MDC’s sekretariat også roses for deres store indsats med at få det hele til at gå op i en højere enhed og bare lykkes!