Fremtidsværksted

Fremtidsværksted

Fremtidsværksted

Der er ingen tvivl om at søfarten er under hastig forandring. Vores erhverv vil blive præget af globale megatrends: nye teknologier, nye forretningsmodeller, klimaforandringer og ressource knaphed, demografiændringer og forskydning i den globale magtbalance. Vi er på tærsklen til implementering af nye digitale løsninger og forretningsmodeller som forbedrede kommunikationssystemer, sensor teknologi, automatik, robotter og ikke mindst autonome systemer. Centralt placeret i denne omstilling er den søfarende underlagt strikse krav til uddannelse og certificering fra både kunder og myndigheder. Derudover sætter udviklingen krav til nye kompetencer og færdigheder, som ikke nødvendigvis er forankret i nuværende krav.