Nordsjællands Maritime Klynge

Baggrund

Med udgangspunkt i de tre erhvervshavne Hundested, Gilleleje og Helsingør, har den maritime branche historisk set været et vigtigt erhverv i Nordsjælland. Desværre har man ikke tidligere haft stor fokus på at understøtte det maritime erhverv i de tre kommuner, som man ellers har set det andre steder i Danmark. Der har i relation dertil heller ikke været igangsat erhvervsrettede projekter og netværk, som man fx ser det i Nordjylland og København. Derfor ligger der store muligheder i at skabe et klyngeinitiativ for de mere end 100 maritime virksomheder der ligger i området, og herigennem aktivt støtte op om udvikling og vækst.

Projektets formål: Det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed i Nordsjælland

Gennem en fælles platform for vækst og udvikling, vil klyngen forsøge at styrke de mange maritime virksomheder i Nordsjælland. Nordsjællands Maritime Klynge skal skabe alliancer og fostre samarbejde på tværs af virksomhederne, men også på tværs af havne, vidensinstitutioner og myndigheder.
Klyngen har foreløbig tre fokusområder:

1. Synliggørelse af klyngens kompetencer og medlemmer (internt og eksternt)
Der skal skabes overblik over klyngens kompetencer. På den måde har virksomhederne bedre mulighed for at vælge en lokal samarbejdspartner. Et godt samarbejde kan føre til strategiske alliancer omkring eksempelvis større ordrer/opgaver/udbud eller lærlingepladser. Endelig, så skaber et godt samarbejde dynamik og udvikling lokalt, og gør det attraktivt at slå sig ned som nyetableret virksomhed.

2. Fostre grøn vækst
Den maritime branche står, som så mange andre, overfor nye krav og reguleringer jf. nationale og internationale klimakrav og -målsætninger. Danske virksomheder er traditionelt rigtige dygtige til at udvikle grøn teknologi og løsninger, men det kan altid blive bedre. Vi tager fat på de forretningsmuligheder der ligger i det, og søger at knytte bånd mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Desuden bistår vi med projektudviklings- og ansøgningsbistand til relevante midler.

3 .Særlige udfordringer for områder med lavere vækst, fx infrastruktur og tiltrækning af arbejdskraft
For nogle af virksomhederne i klyngen er det en udfordring af tiltrække kompetent arbejdskraft. Vi tager fat på dette emne på flere planer, bla. ved at sætte fokus på dele-lærlinge og kompetenceudvikling og ved at inddrage relevante projekter, som fx. Fremtidens Maritime Håndværker

Partnere
Halsnæs kommune, Gribskov kommune og Helsingør kommune og MDC som den koordinerende partner.

Derudover medvirker Hundested Havn, Helsingør Havn og Gilleleje Havn samt F5 erhvervscenter Halsnæs og Gribskov Erhverv A/S.