Fremtidens kompetencebehov for Danmarks maritime erhverv
Resultater af SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE til ledere i maritime virksomheder i Danmark (November 2012)

Udarbejdet af Oxford Research for projekt Danmarks Maritime Klynge

 

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv (December 2012)
Notat udarbejdet af Oxford Research A/S for Danmarks Maritime Klynge

 

Competencies in the Danish Maritime Cluster: A benchmarking-analysis (February 2013)
Report by Copenhagen Business School, benchmarking Denmark against a range of internationally known and respected maritime clusters.

 

Kompetencebehov i fremtidens Blå Danmark (Februar 2013)
Rapporten opsummerer de tre nedestående analyser der er udført af partnere i projekt Danmarks Maritime Klynge

 

”Det Blå Danmark” – arbejdskraft-, kompetence og uddannelsesbehov (Februar 2013)
Rapporten opsummerer de tre nedestående analyser der er udført af partnere i projekt Danmarks Maritime Klynge

 

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre (Februar 2013)
Undersøgelsen er iværksat af MSK, AAMS og SIMAC for at underbygge og udvide resultaterne i rapporten fra Oxford Research.

 

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge (November 2014)
Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge fortaget af Oxford Research